register Paswoord vergeten?
Zoeken

Poll
Stel dat je na quarantaine de keuze krijgt: een reis met vrouw/vriendin of BBQ met vrienden rond een lekkere steak. Wat zou uw keuze dan zijn?
Bleu ( 28.6% )
Saignant ( 42.9% )
A point ( 28.6% )
Bien cuit ( 0% )
7 votes
Gebruikersstatistieken
Aantal gebruikers nu online:
Maximum aantal tegelijk online vandaag:
maximum aantal tegelijk online dit jaar:
Fundalize ledenlijst

Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site, anders dan diegene die door leden van Fundalize gepost worden, vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Fundalize. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar bestanden, websites of webpagina's van derden. Het beheer van Fundalize heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze pagina's, sites of bestanden en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Elk lid van Fundalize gaat ermee akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen berichten.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert bij Fundalize, vragen we u een paar gegevens in te vullen. Fundalize zal nooit deze informatie aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. Verder kan u zelf beslissen, welke informatie u publiek wil maken. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze community, we zullen u nooit contacteren voor iets dat hiermee geen verband houdt.

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. (Let op, voor deze website moeten cookies toegelaten worden.)

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat een Fundalize lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om Fundalize daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: postmaster@fundalize.com. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privé-communicatie

Fundalize behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien we daartoe bevel gekregen hebben van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten of wanneer er een vermoeden bestaat dat de communicatie nefaste gevolgen heeft voor Fundalize, mag de controle van Fundalize alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt of de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.